ویدیو | آنچه باید درباره در امان ماندن از خطر زلزله بدانید

برای در امان ماندن از خطر زلزله این موشن گرافیک را تماشا کنید.

حجم ویدیو: 10.08M | مدت زمان ویدیو: 00:04:00 دانلود ویدیو

زلزله خطری ناگهانی و غیر قابل پیش بینی است که باید همیشه برای مواجه شدن با آن در حد توان آماده بوده تا میزان خسارات ناشی از آن را به حداقل رساند.

منبع: تبیان

دیگر رسانه ها

ویدئو

ارسال نظر