وقتی صحبت از وفاداری حیوانات می‌شود تنها حیوانی که می‌توان از آن به عنوان وفادارترین حیوان نام برد، سگ است.

ببینید: نجات کودک از دست سگ ولگرد توسط یک سگ دیگر!

ارسال نظر