یک میمون برای نجات بچه گربه‌ای که در چاه گیر افتاده بود تلاش فراوان کرد.

ببینید: تلاش عجیب یک میمون برای نجات بچه گربه!

ارسال نظر