این آتش سوزی در یک کارگاه تولید درب های ضد سرقت رخ داد و با ورود آتش نشانی پردیس این حریق اطفاء شد.

ببینید: بعد از سیل، نوبت آتش‌ است که به جاجرود رسید!

ارسال نظر