ببینید: شهردار تورنتو در حین سخنرانی زنبور قورت داد!

کلیپی پربازدید، از شهردار شهر تورنتو کانادا که در حال سخنرانی بود و زنبوری او را اذیت کرد را ببینید. شهردار سعی کرد زنبور را دور کند، اما زنبورِ سرسخت در حین تنفس وارد دهان شهردار شد.

 

حجم ویدیو: 1.94M | مدت زمان ویدیو: 00:00:22 دانلود ویدیو

ارسال نظر