ببینید: خبرنگار زن صداوسیما با مردم درباره همجنس‌گرایی سخن گفت!

خبرنگار صداوسیما در ویدیویی از مخاطبین خود خواست نظرات خود در مورد «همجنس‌گرایی در ایران» را کامنت کنند تا در گزارش خود از آنها استفاده کند!

 

حجم ویدیو: 2.60M | مدت زمان ویدیو: 00:00:24 دانلود ویدیو

ارسال نظر