اراذل و اوباشی که با قمه به یک دختر و یک خانم باردار حمله کردند و موجب بستری شدن خانم باردار در بیمارستان شدند توسط پلیس در کمتر از 24 ساعت دستگیر شدند.

ببینید: دستگیری اراذل و اوباشی که با قمه به دختر و یک زن باردار حمله کرده بودند

ارسال نظر