ببینید: حمله مرگبار یک گاو وحشی به جوان ماجراجو؛ شاخ و لگدهای سهمگین!

نزدیک شدن بیش از حد یک جوان ماجراجو به یک گاو وحشی، نتیجه‌ای مرگبار در پی داشت.

 

حجم ویدیو: 524.99K | مدت زمان ویدیو: 00:00:05 دانلود ویدیو

ارسال نظر