ببینید: اولین صحبت‌های تاج بعد از انتخاب به عنوان ریاست فدراسیون فوتبال

ارسال نظر