وقوع اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی در پخش زنده تلویزیونی، امری بسیار مرسوم در رسانه‌های جهان است.

ببینید: سیلی محکم گربه به مهمان برنامه تلویزیونی در پخش زنده!

ارسال نظر