تصویری از انحراف خودرو از مسیر در جنت‌آبادجنوبی، بدلیل سرعت بالا و عدم کنترل راننده را ببینید.

ببینید: انحراف خودروی توسان به داخل شمشادها در جنت‌آباد جنوبی

ارسال نظر