ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که در آن نشان می‌دهد رئیس‌جمهور گینه وزیر کار خود را به دلیل ترک وظیفه کتک می‌زند.

ببینید: ویدیویی عجیب از رئیس‌جمهور گینه که وزیر کار خود را کتک می‌زند!

ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که در آن نشان می‌دهد رئیس‌جمهور گینه وزیر کار خود را به دلیل ترک وظیفه کتک می‌زند.

 

حجم ویدیو: 1.10M | مدت زمان ویدیو: 00:00:18 دانلود ویدیو

ارسال نظر