ببینید: راننده‌ای که برای پارک غیرقانونی روی خط عابر پیاده به ترفند عجیبی متوسل شد!

دوربین های یک خیابان تصاویری از یک راننده ضبط کردند که نشان می دهد تلاش دارد برای پارک غیر قانونی روی خط عابر پیاده ترفندی عجیب خلق کند را ببینید.

 

حجم ویدیو: 658.05K | مدت زمان ویدیو: 00:00:28 دانلود ویدیو

ارسال نظر