ببینید: فرار تانک روسی از دست نیروهای اوکراین و برخورد به درخت!

فرار یک تانک روسی و سرنشینانش از دست نیروهای اوکراینی در فضای مجازی حسابی مورد بازدید قرار گرفته است.

 

حجم ویدیو: 2.08M | مدت زمان ویدیو: 00:00:23 دانلود ویدیو

ارسال نظر