صحبت‌های انتقادی خداداد عزیزی در واکنش به سخنان عجیب حسن عباسی در خصوص فوتبالیست‌ها را ببینید.

ببینید: عصبانیت و واکنش انتقادی خداداد عزیزی نسبت به صحبت‌های اخیر حسن عباسی

ارسال نظر