نماینده مردم ماهنشان در مجلس شورای اسلامی:

نماینده مردم ماهنشان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دستگاه تعلیم و تربیت اساس توسعه کشور است، خواستار اجرای هرچه سریع‌تر قانون رتبه‌بندی معلمان از سوی وزارت آموزش و پرورش شد.

آخرین مدرک تحصیلی معلمان در اجرای قانون رتبه‌بندی اعمال شود

 سید مرتضی خاتمی نماینده ماهنشان و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در جلسه امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی در تذکری به وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: وزارت آموزش و پرورش در شرایط سخت اقتصادی فعلی در اجرای قانون رتبه بندی معلمان پیش از این تعلل نکند؛ چرا که دستگاه تعلیم و تربیت اساس توسعه کشور است.

وی همچنین خواستار اعمال آخرین مدرک تحصیلی معلمان در اجرای قانون رتبه بندی شد.

این نماینده مجلس در تذکر دیگری به وزیر آموزش بهداشت درمان و آموزش پزشکی و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: تعدیل نیروهای جوان و باتجربه رشته های علوم پزشکی یک نقطه آسیب است؛ از این دو نهاد می خواهم که ایثارگران عرضه مقابله با کرونا و طرح تحول سلامت را دریابند و با آنها به نحو شایسته برخورد شود و به این قشر ارزشمند نگاه ویژه‌ای داشته باشند.

 

 

 

ارسال نظر