بخشنامه شرط دو سال خدمت جهت برخوردار شدن از رتبه بندی معلمان برای بازنشسته ها لغو شد.

لغو بخشنامه شرط دو سال خدمت در طرح رتبه‌بندی معلمان

بر اساس آخرین اخبار رتبه بندی معلمان پیش از این طی برداشتی از تبصره ۵ ماده ۴ آیین نامه ۱۲ تیر ماه ابلاغی دولت شرط دو سال خدمت برای کسانی که بازنشستگی آنها در اختیار وزارت آموزش و پرورش بود توسط برخی ادارات استنباط شده بود. طبق متن قانون تمام بازنشسته های بعد از ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ مشمول رتبه بندی خواهند شد‌.

 

آخرین اخبار رتبه بندی معلمان/لغو شرط دو سال خدمت برای بازنشستگان + سند

 

 

 

 

 

منبع: روز نو

ارسال نظر