انتقاد عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس؛

یک عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: با توجه به افزایش هزینه های زندگی بازنشستگان انتظار می رود هرچه سریعتر احکام حقوقی بازنشستگان ابلاغ و اجرا شود.

گرفت و گیر دولت در مورد افزایش حقوق بارنشستگان چیست؟

یک عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: با توجه به افزایش هزینه های زندگی بازنشستگان انتظار می رود هرچه سریعتر احکام حقوقی بازنشستگان ابلاغ و اجرا شود.

 عبدالعلی رحیمی مظفری نماینده مردم سروستان و خرامه در مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توئیتر، نوشت:

« از مسوولین اجرایی خصوصا وزارت کار می خواهیم احکام حقوقی بازنشستگان عزیز را سریعتر ابلاغ و اجرا کنند. بازنشستگان از کار بازنشسته شده اند از زندگی که بازنشسته نشده اند. خرج زندگی آنها بیشتر شده است.

یک سوال: چرا آنچه باید دولت بگیرد سریع اجرایی می شود آنچه باید بپردازد معطل می ماند؟»

 

ارسال نظر