تماس با ما

برای ارتباط با این پایگاه خبری و ارسال نظرات، سوژه خبری و تبلیغات می توانید از طریق ایمیل و شماره تلفن زیر ارتباط برقرار کنید.

ایمیل : khabargardoon@yahoo.com

تماس : 989214903959+

نشانی : تهران - کدپستی : 1579713438

همچنین می توانید از طریق کادر زیر پیام های خود را ارسال کنید