ویدیو | مضنون بدشانس تحت تعقیب از بالای پل سقوط کرد

مضنون تحت تعقیبی که سعی داشت با خودرو از پلیس بگریزد با سقوط از بالای پل مجبور به فرار با پای پیدا شد.
کد خبر : ۱۵۵۲۵

مضنون تحت تعقیبی که سعی داشت با خودرو از پلیس بگریزد با سقوط از بالای پل مجبور به فرار با پای پیدا شد.

ارسال نظر