ویدیو | معرفی ارزانترین خودرو اتوماتیک در بازار / اگر متقاضی هستید ببینید !

بیشتر محصولات سایپا امروز افزایش قیمت داشت در این میان ۴ محصول از خانواده کوییک و ۲ مدل تیبا بدون تغییر قیمت ماند.
کد خبر : ۲۲۱۰۲

با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای  سایپا  در بازار به دست خواهید آورد

قیمت روز خودروهای سایپا
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر قیمت بازار
تیبا ۳۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ --- ---
تیبا 2 ۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ --- ---
ساینا S ۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ ‎۶,۰۰۰,۰۰۰‌
ساینا S تیپ DA ۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ ‎۴,۰۰۰,۰۰۰‌
ساینا S دوگانه سوز ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۹,۹۵۱,۰۰۰ ‎۵,۰۰۰,۰۰۰‌
ساینا S اتوماتیک ۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۱,۸۰۲,۰۰۰ ‎۶,۰۰۰,۰۰۰‌
کوییک ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ ‎۴,۰۰۰,۰۰۰‌
کوییک تیپ DA ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ ‎۱,۰۰۰,۰۰۰‌
کوییک اتوماتیک ۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ ‎۷,۰۰۰,۰۰۰‌
کوییک R ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۱,۲۶۲,۰۰۰ ‎۶,۰۰۰,۰۰۰‌
کوییک R تیپ DA ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ ---
کوییک R اتوماتیک ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ ‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‌
کوییک R اتوماتیک تیپ DA ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ ---
کوییک S ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ ---
کوییک S تیپ DA ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ ---
شاهین ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ ‎۸,۰۰۰,۰۰۰‌
سایپا 151 ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ ‎۵,۰۰۰,۰۰۰‌
سایپا 151 (لاینر) ۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ ‎۷,۰۰۰,۰۰۰‌
وانت زامیاد ۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۹,۵۰۰,۰۰۰ ‎۴,۰۰۰,۰۰۰‌
وانت زامیاد (رادیال) ۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ --- ‎۴,۰۰۰,۰۰۰‌
وانت زامیاد گازسوز ۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ‎۷,۰۰۰,۰۰۰‌
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ --- ‎۸,۰۰۰,۰۰۰‌
وانت زامیاد دیزل ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵۶,۴۵۴,۰۰۰ ‎۱۵,۰۰۰,۰۰۰‌
وانت پادرا ۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۷۰۰,۰۰۰ ‎۱۱,۰۰۰,۰۰۰‌
وانت پادرا (دوگانه سوز) ۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ‎۱۲,۰۰۰,۰۰۰‌
پیکاپ کارون ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ‎۳۰,۰۰۰,۰۰۰‌
پیکاپ زاگرس ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ‎۲۰,۰۰۰,۰۰۰‌

 

ارسال نظر