عکس | یک ممنوعیت عجیب در ایران | ورود هیپی‌ها ممنوع !

روزنامه اطلاعات در مرور تاریخی صفحات این روزنامه به برخی تصمیم‌گیری‌ها درباره حضور توریست‌های خارجی در ایران قبل و بعد از انقلاب پرداخته است.
عکس | یک ممنوعیت عجیب در ایران | ورود هیپی‌ها ممنوع !
کد خبر : ۴۴۶۶۶

خبرگردون | روزنامه اطلاعات در مرور تاریخی این روزنامه در آستانه یکصدسالگی با انتشار تصویر قدیمی زیر از این روزنامه نوشت:

در دهه ۵۰ ایران یکی از مقاصد اصلی جهانگردانی بود که بیشترشان را جوانان هی‍پی تشکیل می‌داد. این گروه از جوانان اروپایی و آمریکایی با هدف آشنایی بیشتر با فرهنگ شرق در مکان‌های ارزان قیمت اتراق می‌کردند. مصرف مواد مخدر در انظار عمومی یکی از رفتار‌های ناهنجار این گروه از جهانگردان بود... روزنامه اطلاعات ۲۲ شهریور ۱۳۶۲ به مناسبت برگزاری همایش مدیران وقت جهانگردی کشور درباره ورود جهانگردان به شهر‌های شیراز و اصفهان تاکید کردند نباید به اسم جهانگرد و توریست مظاهر منحط تمدن غرب وارد کشور شود.

عکس | یک ممنوعیت عجیب در ایران | ورود هیپی‌ها ممنوع !

منبع :
اطلاعات
ارسال نظر