۶ شرکت به صنعت بیمه اضافه شد

در سال گذشته فروش صنعت بیمه با ملاحظه تورم ۵۰ درصد رشد داشته و به ۱۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
۶ شرکت به صنعت بیمه اضافه شد
کد خبر : ۴۴۷۷۷

بررسی‌ها نشان می‌دهد تعداد بیمه‌های صادر سال گذشته ۷۴.۱ میلیون بوده که نسبت به سال قبل خودش رشد داشته و در چهار ماه امسال ۲۲.۱ میلیون فقره بوده است سال گذشته ۶۹ میلیون فقره خسارت پرداخت شده که نسبت به قبل بیش از ۲۶ درصد رشد داشته و در چهار ماه ابتدایی ۲۲.۳ میلیون فقره بوده است. شاخص کاهش انحصار نیز سال گذشته هزار و ۳۴۷ بوده است. بخش غیر دولتی هم همانند سال‌های گذشته در حال رشد است.

حق بیمه سرانه نیز سال ۱۴۰۰ حدود ۱.۴ میلیون تومان بوده و در سال ۱۴۰۱ به ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسیده است. رشد قابل توجهی در سرمایه گذاری رخ داده است.

ایران در دهه ۹۰ چهار شرکت تاسیسی جدید داشتیم در سال گذشته ۶ شرکته است.

ارسال نظر