فداکاری این سرباز وظیفه تیپ ۱۷۷ نیروی زمینی ارتش را فراموش نکنید

اعضای یک سرباز وظیفه ارتش که دچار مرگ مغزی شده بود به بیماران نیازمند اهدا شد.
فداکاری این سرباز وظیفه تیپ ۱۷۷ نیروی زمینی ارتش را فراموش نکنید
کد خبر : ۴۴۸۱۱

اعضای بدن سرباز وظیفه مهدی حشمتی از کارکنان وظیفه نیروی زمینی ارتش به بیماران نیازمند اهدا شد.

اعضای بدن سرباز وظیفه مهدی حشمتی از کارکنان وظیفه تیپ ۱۷۷ متحرک هجومی نیروی زمینی ارتش که در اثر سانحه تصادف دچار مرگ مغزی شده بود، با رضایت والدین به بیماران نیازمند اهدا شد و جان تازه‌ای به چند بیمار بخشید.

منبع :
ایسنا
ارسال نظر