سرباز وظیفه ناجی جان همشهری هایش شد!

اعضای بدن سرباز وظیفه مهدی حشمتی از کارکنان وظیفه نیروی زمینی ارتش به بیماران نیازمند اهدا شد.
سرباز وظیفه ناجی جان همشهری هایش شد!
کد خبر : ۴۴۸۵۱

اعضای بدن سرباز وظیفه مهدی حشمتی از کارکنان وظیفه تیپ ۱۷۷ متحرک هجومی نیروی زمینی ارتش که در اثر سانحه تصادف دچار مرگ مغزی شده بود، با رضایت والدین به بیماران نیازمند اهدا شد و جان تازه ای به چند بیمار بخشید.

ارسال نظر