آماده سازی ۱۲۰ واحد خوابگاه متاهلی تا پایان تابستان

مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت گفت: در مجموع در ۳۰ تا ۴۰ سال اخیر ۸۰۰ واحد خوابگاه متاهلی داشتیم، اما در این مدت کوتاه ۱۰۰ واحد خوابگاه اضافه شده و پس از بهره برداری از تمام ۲۰۰ واحد می‌توان گفت که در واقع ۲۵ درصد ظرفیت خوابگاهی متاهلی دانشگاه‌های علوم پزشکی را ظرفیت جدید تشکیل می‌دهد.
آماده سازی ۱۲۰ واحد خوابگاه متاهلی تا پایان تابستان
کد خبر : ۴۴۹۹۱

۱۰۰ تا ۱۲۰ واحد خوابگاه متاهلی در دانشگاه‌های علوم پزشکی تا اوایل مهرماه به بهره برداری می‌رسد که حدود ۸۰ درصد این پروژه‌ها تا پایان شهریورماه آماده سازی می‌شود.


بنار یادآور شد: در مجموع در ۳۰ تا ۴۰ سال اخیر ۸۰۰ واحد خوابگاه متاهلی داشتیم، اما در این مدت کوتاه ۱۰۰ واحد خوابگاه اضافه شده و پس از بهره برداری از تمام ۲۰۰ واحد می‌توان گفت که در واقع ۲۵ درصد ظرفیت خوابگاهی متاهلی دانشگاه‌های علوم پزشکی را ظرفیت جدید تشکیل می‌دهد.

مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: به این ترتیب بخش عمده‌ای از نیاز‌های دانشجویان متأهل دانشگاه‌های علوم پزشکی به خوابگاه پوشش داده می‌شود. ضمن اینکه خوابگاه‌های متاهلی که هم اکنون توسط دانشجویان استفاده می‌شد نیز مورد بهسازی قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: برخی از دانشگاه‌های علوم پزشکی که ساختمانی برای تغییر کاربری برای دانشجویان متأهل نداشتند واحد‌هایی را برای استفاده دانشجویان اجاره کرده اند که امیدواریم در سایر دانشگاه‌ها نیز در صورت نیاز این کار صورت بگیرد. در واقع واحد‌ها از سوی دانشگاه‌ها اجاره می‌شود و دانشجویان اجاره بهای مصوب را پرداخت می‌کنند.

بنار یادآور شد: ضمن اینکه صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت کلیه وام‌های دانشجویی را برای سال تحصیلی جدید به روز رسانی کرده است و این آمادگی وجود دارد که وام ودیعه مسکن برای دانشجویان متأهل علوم پزشکی برای شهر‌های بالای ۵۰۰ هزار نفر به میزان ۷۰ میلیون تومان پرداخت شود. ضمن اینکه برخی از دانشگاه‌های بزرگ مبالغی به عنوان کمک به این وام اضافه می‌کنند تا مشکل دانشجویان برطرف شود.

منبع :
مهر
ارسال نظر