جدول | مدل ۱۴۰۱ این خودرو ۵۱۰ میلیون تومان قیمت خورد

خودرو شاهین مدل ۱۴۰۰ با کارکرد ۲۵ هزار کیلومتر ۵۱۲ میلیون تومان قیمت خورده است.
جدول | مدل ۱۴۰۱ این خودرو ۵۱۰ میلیون تومان قیمت خورد
کد خبر : ۴۵۰۹۱

شاهین مدل ۱۴۰۱ صفر ۵۱۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد. همچنین خودرو شاهین مدل ۱۴۰۰ با کارکرد ۲۵ هزار کیلومتر ۵۱۲ میلیون تومان قیمت خورده است.

با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودرو‌های شاهین به دست خواهید آورد.

 

قیمت روز انواع خودرو شاهین برند مدل کارکرد قیمت (تومان)
شاهین، G ۱۴۰۱ صفر ۵۱۰،۰۰۰،۰۰۰
شاهین، G ۱۴۰۲ صفر ۵۷۵،۰۰۰،۰۰۰
شاهین، G ۱۴۰۲ صفر ۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰
شاهین، G ۱۴۰۱، ۳،۶۰۰ کیلومتر ۵۶۰،۰۰۰،۰۰۰
شاهین، G ۱۴۰۰، ۲۵،۰۰۰ کیلومتر ۵۱۲،۰۰۰،۰۰۰
شاهین، G ۱۴۰۰، ۴۰،۰۰۰ کیلومتر ۵۲۰،۰۰۰،۰۰۰
شاهین، G ۱۴۰۰، ۲۷،۰۰۰ کیلومتر ۵۱۰،۰۰۰،۰۰۰

 

ارسال نظر