جملات قصار جواد خیابانی در بازی با تیم عراقی!

جواد خیابانی در جدید ترین گزارش فوتبال خود گفت: موشک ها و راکت های ایرانی که نیروی هوایی عراق را زمین گیر کرده است
جملات قصار جواد خیابانی در بازی با تیم عراقی!
کد خبر : ۴۵۱۴۴
ارسال نظر