عکس | خبر عجیب درباره مرگ ۲۰۰ نفر بر اثر اسهال در تهران

در ۲۳ شهریور ۱۳۱۲ آماری از سوی اداره ثبت احوال درباره تعداد متوفیان و دلایل فوت در مرداد ماه منتشر شد. روزنامه اطلاعات این خبر را همان روز منتشر کرد.
عکس | خبر عجیب درباره مرگ ۲۰۰ نفر بر اثر اسهال در تهران
کد خبر : ۴۵۱۸۴

از ۷۸۲ گواهی فوت صادر شده، ۲۰۳ شهروند تهرانی در میانه تابستان ۹۰ سال پیش بر اثر تشخیص بیماری اسهال و ورم روده درگذشته‌اند.

شایع‌ترین علت مرگ و میر مردم تهران در مرداد ۱۳۱۲ اسهال و ورم روده گزارش شده.

در ۲۳ شهریور ۱۳۱۲ آماری از سوی اداره ثبت احوال درباره تعداد متوفیان و دلایل فوت در مرداد ماه منتشر شد. روزنامه اطلاعات این خبر را همان روز منتشر کرد.

براساس این خبر از ۷۸۲ گواهی فوت صادر شده، ۲۰۳ شهروند تهرانی در میانه تابستان ۹۰ سال پیش بر اثر تشخیص بیماری اسهال و ورم روده درگذشته‌اند.

عکس | خبر عجیب درباره مرگ ۲۰۰ نفر بر اثر اسهال در تهران

ارسال نظر