قیمت طلا و سکه در بازار امروز ۲۸ شهریور ۱۴۰۲ | طلا چقدر گران شد ؟ جدول قیمت

قیمت طلا صعودی شد و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به دو میلیون و سیصد و سی و دو هزار و چهارصد تومان رسید.
قیمت طلا و سکه در بازار امروز ۲۸ شهریور ۱۴۰۲ | طلا چقدر گران شد ؟ جدول قیمت
کد خبر : ۴۵۱۹۸

هر اونس طلا، امروز به ۱،۹۳۱ (یک هزار و نهصد و سی و یک) دلار رسید که نسبت به روز قبل، کاهش ۰.۰۸ درصدی داشته است.


جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا


قیمت (دلار)    مقدار تغییر    درصد تغییر    تاریخ
۱،۹۳۱    -۱.۴۰    -۰.۰۸،    ۰۹:۰۰،
۱،۹۳۲،    ۷.۸۰،    ۰.۴    روز قبل
۱،۹۲۴،    ۰.۸۰،    ۰.۰۴،    ۳ روز پیش
 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز


قیمت طلا صعودی شد و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲،۳۳۲،۴۰۰ (دو میلیون و سیصد و سی و دو هزار و چهارصد) تومان رسید که نسبت به روز قبل، افزایش ۰.۱۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار


قیمت (تومان)    مقدار تغییر    درصد تغییر    تاریخ
۲،۳۳۲،۴۰۰،    ۳،۹۰۰،    ۰.۱۶،    ۱۱:۲۰،
۲،۳۲۸،۵۰۰    -۱۴،۱۰۰    -۰.۶۱    روز قبل
۲،۳۴۲،۶۰۰    -۷،۲۰۰    -۰.۳۱،    ۲ روز پیش
 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز


همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۰۳ درصدی نسبت به روز قبل، ۱۰،۰۹۶،۰۰۰ (ده میلیون و نود و شش هزار) تومان معامله شد.


قیمت سکه امامی به ۲۷،۹۵۸،۰۰۰ (بیست و هفت میلیون و نهصد و پنجاه و هشت هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل، افزایش ۰.۲۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی


قیمت (تومان)    مقدار تغییر    درصد تغییر    تاریخ
۲۷،۹۵۸،۰۰۰،    ۶۴،۰۰۰،    ۰.۲۲،    ۱۱:۲۰،
۲۷،۸۹۴،۰۰۰    -۲۹۲،۰۰۰    -۱.۰۵    روز قبل
۲۸،۱۸۶،۰۰۰    -۷۱،۰۰۰    -۰.۲۶،    ۲ روز پیش
 

آخرین نرخ نیم سکه


همچنین نیم سکه بدون تغییر نسبت به روز قبل، ۱۵،۰۵۰،۰۰۰ (پانزده میلیون و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

قیمت ربع سکه امروز

ربع سکه در بازار داخلی هم ۱۰،۱۵۰،۰۰۰ (ده میلیون و یکصد و پنجاه هزار) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۵،۹۵۰،۰۰۰ (پنج میلیون و نهصد و پنجاه هزار) تومان قیمت خورد.

ارسال نظر