پرسپولیس - النصر | پرسپولیس ده نفره شد!

بازیکن پرسپولیس به دلیل دو اخطاره شدن از زمین اخراج شد.
پرسپولیس - النصر | پرسپولیس ده نفره شد!
کد خبر : ۴۵۲۵۱

با اخراج سرلک به علت خطار روی رونالدو در نیمه دوم بازی و دقیقه ۵۲ پرسپولیس ده نفره به بازی ادامه می‌دهد.

ارسال نظر