عکس | با رعایت این قوانین وارد دانشگاه علوم و تحقیقات شوید!

تصویری از بنر ضوابط پوشش در دانشگاه علوم و تحقیقات را ببینید. خالکوبی‌های قابل رویت مجاز نیست.
عکس | با رعایت این قوانین وارد دانشگاه علوم و تحقیقات شوید!
کد خبر : ۴۵۹۰۷

عکس | با رعایت این قوانین وارد دانشگاه علوم و تحقیقات شوید!

ارسال نظر