آیا درمان‌ ناباروری تحت پوشش بیمه است؟

مدیرکل دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران، جزئیات خدمات ناباروری تحت پوشش بیمه سلامت را تشریح کرد.
آیا درمان‌ ناباروری تحت پوشش بیمه است؟
کد خبر : ۴۹۷۸۸

محمد اسماعیل کاملی درباره این که کدام خدمات برای زوجین نابارور تحت پوشش بیمه سلامت است، گفت: ۲۸ قلم تجهیزات پزشکی، ۵۶ کد خدمت آزمایشگاهی، ۶۳ قلم داروی تخصصی، ۲۰ خدمت جراحی، ۴ خدمت فوق تخصصی ناباروری و ۷ خدمت تصویربرداری پزشکی تحت پوشش بیمه سلامت است.

کاملی درباره میزان پوشش بیمه‌ای خدمات ناباروری هم بیان کرد: ۹۰ درصد تعرفه دولتی در مراکز دولتی و ۹۰ درصد تعرفه عمومی غیردولتی در سایر مراکز اعم از خصوصی، خیریه و عمومی غیردولتی تحت پوشش بیمه سلامت است.

کاملی درباره بیمه شدگان مشمول خدمات بیمه‌ای ناباروری هم گفت: زوجین ناباروری که در سامانه بیمه سلامت نشان‌دار شده باشند مشمول این خدمات هستند.

آیا درمان‌ ناباروری تحت پوشش بیمه است؟

 

....

منبع :
تابناک
ارسال نظر