ویدیو | نقشه عالی یک کشاورز برای ناکام گذاشتن روباه

روباهی که همیشه مرغ‌های صاحب یک باغ را با خود می‌برد با ترفندی دیدنی سرش بی کلاه ماند.
ویدیو | نقشه عالی یک کشاورز برای ناکام گذاشتن روباه
کد خبر : ۴۹۹۷۴

روباهی که همیشه مرغ‌ها صاحب یک باغ را با خود می‌برد با ترفند دیدنی که مرغدار تدارک دید سرش بی کلاه ماند و دستش به هیچ مرغی نرسید.

ارسال نظر