درخواست مهم دولت از مردم

براساس تبصره ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که رشوه دهنده پرداخت رشوه را گزارش دهد، از مجازات قانونی معاف شده و مال به وی باز می‌گردد.
درخواست مهم دولت از مردم
کد خبر : ۵۵۶۳۷

ستاد خبری مبارزه با فساد بازرسی ویژه رئیس‌جمهور درخصوص رشوه دادن و رشوه گرفتن اطلاعیه‌ای صادر کرد.

«هم‌وطن گرامی!

براساس تبصره ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که رشوه دهنده پرداخت رشوه را گزارش دهد، از مجازات قانونی معاف شده و مال به وی باز می‌گردد.

ستاد خبری مبارزه با فساد بازرسی ویژه رئیس‌جمهور آماده دریافت گزارش شما در موضوع رشوه و سایر گزارش‌های مستند می‌باشد.

شماره تماس: ۲۷۷۷-۰۲۱»

ارسال نظر