قیمت طلا و سکه در بازار امروز ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ | قیمت‌ها صعودی شد + جدول قیمت

قیمت سکه امامی به سی و سه میلیون و نهصد هزار تومان رسید که نسبت به روز قبل، افزایش ۰.۱۴ درصدی داشته است.
قیمت طلا و سکه در بازار امروز ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ | قیمت‌ها صعودی شد + جدول قیمت
کد خبر : ۵۵۷۱۵

هر اونس طلا، امروز به ۲،۰۳۲ (دو هزار و سی و دو) دلار رسید که نسبت به روز قبل، افزایش ۰.۲۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار)    مقدار تغییر    درصد تغییر    تاریخ
۲،۰۳۲،    ۵.۰۰،    ۰.۲۴،    ۰۸:۱۰،
۲،۰۲۷،    ۹.۰۰،    ۰.۴۴    روز قبل
۲،۰۱۸،    ۰.۰۰،    ۰،    ۲ روز پیش
 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت طلا افزایش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲،۹۲۳،۵۰۰ (دو میلیون و نهصد و بیست و سه هزار و پانصد) تومان رسید که نسبت به روز قبل، افزایش ۰.۶۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان)    مقدار تغییر    درصد تغییر    تاریخ
۲،۹۲۳،۵۰۰،    ۱۹،۳۰۰،    ۰.۶۶،    ۱۰:۰۸،
۲،۹۰۴،۲۰۰،    ۱۰۶،۲۰۰،    ۳.۶۵    روز قبل
۲،۷۹۸،۰۰۰    -۲،۳۰۰    -۰.۰۹،    ۲ روز پیش
 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز
همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۷۴ درصدی نسبت به روز قبل، ۱۲،۶۶۴،۰۰۰ (دوازده میلیون و ششصد و شصت و چهار هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه امامی
قیمت سکه امامی به ۳۳،۹۰۰،۰۰۰ (سی و سه میلیون و نهصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل، افزایش ۰.۱۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان)    مقدار تغییر    درصد تغییر    تاریخ
۳۳،۹۰۰،۰۰۰،    ۵۰،۰۰۰،    ۰.۱۴،    ۱۰:۰۸،
۳۳،۸۵۰،۰۰۰،    ۶۵۰،۰۰۰،    ۱.۹۲    روز قبل
۳۳،۲۰۰،۰۰۰،    ۱۰۰،۰۰۰،    ۰.۳،    ۲ روز پیش
 

قیمت نیم سکه امروز
نیم سکه، امروز به ۱۸،۹۵۰،۰۰۰ (هجده میلیون و نهصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل، بدون تغییر است.

قیمت ربع سکه امروز
همچنین ربع سکه با افزایش ۰.۸۳ درصدی نسبت به روز قبل، ۱۱،۹۵۰،۰۰۰ (یازده میلیون و نهصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی
همچنین هر سکه گرمی با کاهش ۰.۸ درصدی نسبت به روز قبل، ۶،۲۰۰،۰۰۰ (شش میلیون و دویست هزار) تومان معامله شد.

ارسال نظر