قیمت دلار و ارز در بازار امروز ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ | دلار مبادله‌ای چقدر ارزان شد ؟ + جدول قیمت

قیمت دلار مبادله‌ای به ۴۲،۹۲۰ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست) تومان رسید.
قیمت دلار و ارز در بازار امروز ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ | دلار مبادله‌ای چقدر ارزان شد ؟ + جدول قیمت
کد خبر : ۵۶۲۴۷

قیمت دلار مبادله‌ای امروز در مقایسه با روز گذشته اندکی افت کرد، اما قیمت یورو در مرکز مبادله صعودی شد. 

آخرین نرخ دلار مبادله‌ای
قیمت دلار مبادله‌ای به ۴۲،۹۲۰ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله‌ای
قیمت (تومان)    مقدار تغییر    درصد تغییر    تاریخ
۴۲،۹۲۰    -۱.۰۰    -۰.۰۱،    ۱۰:۳۵،
۴۲،۹۲۱،    ۰.۰۰،    ۰    روز قبل
۴۲،۹۲۱،    ۰.۰۰،    ۰،    ۳ روز پیشآخرین نرخ دلار در صرافی ملی
قیمت دلار در صرافی ملی به ۴۲،۹۲۰ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست) تومان رسید.

 

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در صرافی ملی
قیمت (تومان)    مقدار تغییر    درصد تغییر    تاریخ
۴۲،۹۲۰    -۱.۰۰    -۰.۰۱،    ۱۰:۳۵،
۴۲،۹۲۱،    ۰.۰۰،    ۰    روز قبل
۴۲،۹۲۱،    ۰.۰۰،    ۰،    ۳ روز پیشآخرین نرخ یورو در صرافی ملی
امروز یورو در صرافی ملی با رشد ۰.۱ درصدی به ۴۶،۳۴۱ (چهل و شش هزار و سیصد و چهل و یک) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در صرافی ملی
قیمت (تومان)    مقدار تغییر    درصد تغییر    تاریخ
۴۶،۳۴۱،    ۴۹،    ۰.۱،    ۱۰:۳۵،
۴۶،۲۹۲    -۳۰۰.۰۰    -۰.۶۵    روز قبل
۴۶،۵۹۲،    ۵۱،    ۰.۱،    ۳ روز پیشقیمت یورو مبادله‌ای امروز
امروز یورو مبادله‌ای با رشد ۰.۱ درصدی به ۴۶،۳۴۱ (چهل و شش هزار و سیصد و چهل و یک) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو مبادله‌ای
قیمت (تومان)    مقدار تغییر    درصد تغییر    تاریخ
۴۶،۳۴۱،    ۴۹،    ۰.۱،    ۱۰:۳۵،
۴۶،۲۹۲    -۳۰۰.۰۰    -۰.۶۵    روز قبل
۴۶،۵۹۲،    ۵۱،    ۰.۱،    ۳ روز پیشآخرین نرخ درهم امارات مبادله‌ای
امروز درهم امارات مبادله‌ای به ۱۱،۶۸۷ (یازده هزار و ششصد و هشتاد و هفت) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات مبادله‌ای
قیمت (تومان)    مقدار تغییر    درصد تغییر    تاریخ
۱۱،۶۸۷،    ۰.۰۰،    ۰،    ۱۰:۳۵،
۱۱،۶۸۷،    ۰.۰۰،    ۰    روز قبل
۱۱،۶۸۷،    ۰.۰۰،    ۰،    ۳ روز پیشقیمت لیر ترکیه امروز
امروز لیر ترکیه با کاهش ۱.۰۸ درصدی به ۱،۸۴۵ (یک هزار و هشتصد و چهل و پنج) تومان رسید.

ارسال نظر