ویدیو | لحظه عبور ترسناک ایرباس ۳۸۰ از بالای منازل مسکونی

اینجا لندن است، تصاویر لحظه عبور ترسناک ایرباس ۳۸۰ از بالای منازل مسکونی را ببینید.
ویدیو | لحظه عبور ترسناک ایرباس ۳۸۰ از بالای منازل مسکونی
کد خبر : ۵۶۵۶۶
ارسال نظر