عکس | مکانی در قطر که نام خلیج فارس را فریاد می‌زند

در تمام نقشه‌های قدیمی که در موزۀ ملی قطر (متحف الوطنی) به روی دیوار‌ها نصب شده، نام خلیج‌فارس دیده می‌شود
عکس | مکانی در قطر که نام خلیج فارس را فریاد می‌زند
کد خبر : ۵۶۷۲۴

عکس | مکانی در قطر که نام خلیج فارس را فریاد می‌زند

 

عکس | مکانی در قطر که نام خلیج فارس را فریاد می‌زند

ارسال نظر