تصمیم‌گیری عجیب دولتی | وزیر در جلسه علنی رئیس بیمارستان را عزل کرد | استاندار مانع شد

 قناعت استاندار خراسان جنوبی بلافاصله بعد از جلسه با وزیر صحبت می‌کند که این تصمیم بدون در نظر گرفتن شرایط کلی بوده و صحیح نیست و نباید رئیس بیمارستان عزل شود و این عزل باید منتفی شود.
تصمیم‌گیری عجیب دولتی | وزیر در جلسه علنی رئیس بیمارستان را عزل کرد | استاندار مانع شد
کد خبر : ۵۶۸۳۱

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سفر به خراسان جنوبی؛ در سخنرانی خود با اشاره به وضعیت نامطلوب بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند؛ دکتر قدوسی رئیس این بیمارستان را در مراسم علنی عزل می‌کند!

 قناعت استاندار خراسان جنوبی بلافاصله بعد از جلسه با وزیر صحبت می‌کند که این تصمیم بدون در نظر گرفتن شرایط کلی بوده و صحیح نیست و نباید رئیس بیمارستان عزل شود و این عزل باید منتفی شود.

عین‌اللهی وزیر بهداشت نیز پس از تاکید و مداومت استاندار بر لغو دستور عزل؛ این تصمیم را لغو می‌کند.

استاندار خراسان جنوبی علاوه بر حمایت از کادر درمان استان از وزیر درخواست می‌کند که باید فکری اساسی و سریع برای معوقات کادر درمان برداشته شود که گویا وزیر بهداشت و درمان هم پس از درخواست و تاکید و پافشاری استاندار ۴۰ میلیارد تومان را برای پرداخت معوقات کادردرمان خراسان جنوبی اختصاص می‌دهد.

 این نخستین مرتبه است که چنین مبلغی برای معوقات کادر درمان خراسان جنوبی و در سفر یک وزیر اختصاص داده می‌شود.

ارسال نظر