ویدیو | ترک اعتیاد جالب به سبک طالبان!

معتادان افغانستانی که طالبان ان‌ها را حبس کرده تا ترک کنند!
ویدیو | ترک اعتیاد جالب به سبک طالبان!
کد خبر : ۵۶۸۵۲
ارسال نظر