پایان مرگبار گروگانگیری یک ایرانی در سوئیس

به گفتە رسانه‌های سوئیس، مذاکره چهار ساعتە نیرو‌های پلیس و امداد این کشور با گروگان‌گیری کە ۱۴ مسافر و راننده قطاری را با چاقو و تبر به گروگان گرفتە بود، نتیجه بخش نبودە و این گروگان‌گیری پس از کشتە شدن گروگان‌گیر بە پایان رسیده است.
پایان مرگبار گروگانگیری یک ایرانی در سوئیس
کد خبر : ۵۶۸۷۵

شامگاه پنجشنبه ٨ فوریه (١٩ بهمن)، رسانه‌های سوئیس از یک وضعیت گروگانگیری در کانتون "وو" در غرب این کشور خبر دادند.

بعدتر مقامات پلیس گزارش دادند کە مردی جوان مسلح بە سلاح‌های سرد "چاقو" و "تبر"، در یک ایستگاه قطار راننده را مجبور بە توقف کردە و او را همراه با ۱۴ مسافر بە گروگان گرفتە است.

رسانه‌های سوئیس گزارش دادەاند کە پلیس از طریق واتساپ و با کمک مترجم زبان فارسی با گروگان‌گیر مذاکرە کردە و سعی شدە کە بە شکل مسالمت‌آمیز به گروگان‌گیری پایان دادە شود. اما گزارش نشدە کە این فرد چە خواستە احتمالی از پلیس داشتە است.

به گفتە مقام‌های پلیس در نهایت تیم‌های امدادی توانستەاند برای لحظاتی فرد گروگان‌گیر را از گروگان‌ها دور کنند. در این حین "برای پرت‌کردن حواس او از مواد منفجرە استفادە شدە است" و سپس پلیس وارد عمل شدە است. اما فرد گروگان‌گیر با تبر بە یک پلیس حملە کردە و این افسر نیز در نهایت بە سوی او شلیک کردە است.

مقامات سوئیس می‌گویند کە گروگان‌گیر در دم جان باختە است، اما تمامی گروگان‌ها سالم هستند.

پلیس می‌گوید کە تحقیقات در این زمینە را آغاز کردە و تا کنون نمی‌تواند بگوید کە انگیزه این فرد از اقدام بە این گروگان‌گیری چه بودە است.

منبع :
رکنا
ارسال نظر