احتمال وقوع بهمن | مسافران از تردد‌های غیر ضروری پرهیز کنند

ایمان محرابی نیا مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور گفت: با توجه به افزایش دمای هوا طی چند روز آینده شاهد احتمال وقوع بهمن و مسدود شدن محور در جاده‌های کشور به ویژه محور‌های شمالی وجود دارد بنابراین مسافران از تردد‌های غیر ضروری در این محور‌ها پرهیز کنند.
احتمال وقوع بهمن | مسافران از تردد‌های غیر ضروری پرهیز کنند
کد خبر : ۵۶۹۴۷

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور گفت: با توجه به افزایش دمای هوا احتمال وقوع بهمن و انسداد مسیر در تمامی محور‌های شمالی کشور وجود دارد.

ارسال نظر