قیمت طلا و سکه در بازار امروز ۱۹ اسفند ۱۴۰۲ | طلای ۱۸ عیار چقدر گران شد ؟ + جدول قیمت

قیمت طلا افزایش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۳،۱۸۴،۴۰۰ (سه میلیون و یکصد و هشتاد و چهار هزار و چهارصد) تومان رسید.
قیمت طلا و سکه در بازار امروز ۱۹ اسفند ۱۴۰۲ | طلای ۱۸ عیار چقدر گران شد ؟ + جدول قیمت
کد خبر : ۵۹۶۷۱

هر اونس طلا، امروز به ۲،۱۷۹ (دو هزار و یکصد و هفتاد و نه) دلار رسید که نسبت به روز قبل، افزایش ۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار)    مقدار تغییر    درصد تغییر    تاریخ
۲،۱۷۹،    ۲۲،    ۱،    ۰۸:۰۲،
۲،۱۵۷    -۱.۰۰    -۰.۰۵    روز قبل
۲،۱۵۸،    ۳۲،    ۱.۴۸،    ۲ روز پیش
 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز
قیمت طلا افزایش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۳،۱۸۴،۴۰۰ (سه میلیون و یکصد و هشتاد و چهار هزار و چهارصد) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۶۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان)    مقدار تغییر    درصد تغییر    تاریخ
۳،۱۸۴،۴۰۰،    ۲۱،۷۰۰،    ۰.۶۸،    ۱۰:۰۲،
۳،۱۶۲،۷۰۰،    ۴۰،۴۰۰،    ۱.۲۷،    ۲ روز پیش
۳،۱۲۲،۳۰۰    -۳،۵۰۰    -۰.۱۲،    ۳ روز پیش
 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز
همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۶۸ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۳،۷۹۴،۰۰۰ (سیزده میلیون و هفتصد و نود و چهار هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه امامی
قیمت سکه امامی به ۳۷،۱۰۰،۰۰۰ (سی و هفت میلیون و یکصد هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان)    مقدار تغییر    درصد تغییر    تاریخ
۳۷،۱۰۰،۰۰۰،    ۰،    ۰،    ۱۰:۰۱،
۳۷،۱۰۰،۰۰۰،    ۶۰۰،۰۰۰،    ۱.۶۱،    ۲ روز پیش
۳۶،۵۰۰،۰۰۰    -۱۰۰،۰۰۰    -۰.۲۸،    ۳ روز پیش
 

آخرین نرخ نیم سکه
نیم سکه، امروز به ۲۰،۹۰۰،۰۰۰ (بیست میلیون و نهصد هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۴۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان)    مقدار تغییر    درصد تغییر    تاریخ
۲۰،۹۰۰،۰۰۰،    ۱۰۰،۰۰۰،    ۰.۴۷،    ۱۰:۰۳،
۲۰،۸۰۰،۰۰۰،    ۴۰۰،۰۰۰،    ۱.۹۲،    ۲ روز پیش
۲۰،۴۰۰،۰۰۰    -۱۰۰،۰۰۰    -۰.۵،    ۳ روز پیش
 

قیمت ربع سکه امروز
همچنین ربع سکه بدون تغییر نسبت به ۲ روز پیش، ۱۳،۶۰۰،۰۰۰ (سیزده میلیون و ششصد هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز
هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۶،۶۰۰،۰۰۰ (شش میلیون و ششصد هزار) تومان قیمت خورد.

مجله زندگی
ارسال نظر