سورپرایز آخر سال دولت | این بازنشستگان اسفندماه زودتر حقوق می‌گیرند

بازنشستگانی که حقوق خود را در ماه‌های قبل در ۳۰ دریافت می‌کردند، تاریخ دریافت حقوقشان در اسفند تغییر می‌کند.
سورپرایز آخر سال دولت | این بازنشستگان اسفندماه زودتر حقوق می‌گیرند
کد خبر : ۵۹۷۰۹

واریز حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از روز بیستم اسفندماه آغاز و تا بیست و نهم ادامه دارد.

بازنشستگانی که حقوق خود را در ماه‌های قبل در ۳۰ دریافت می‌کردند، تاریخ دریافت حقوقشان در اسفند تغییر می‌کند.

حقوق اسفندماه بازنشستگان طبق ماه‌های قبل واریز می‌شود و فقط برای افرادی که بر اساس حروف الفبا ۳۰ هر ماه حقوق دریافت کی کنند تغییر می‌کند.

اسفند ماه ۲۹ روزه است و برخی بازنشستگان هر ماه حقوق خود را ۳۰ دریافت می‌کردند. حالا سوال اینجا بود که بازنشستگان حقوق خود را در اسفند چه روزی دریافت می‌کنند؛ بنابراین بازنشستگانی که ۳۰ هر ماه برای آن‌ها حقوق واریز می‌شد در ۲۹ اسفند حقوق خود را دریافت خواهند کرد.

چند روز پیش هم عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی واریز شد. مبلغ عیدی بازنشستگان برابر با ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود که برای افراد متاهل ۷۰۰ هزار تومان بیشتر واریز می‌شد.

مجله زندگی
ارسال نظر