قیمت دلار و ارز در بازار امروز ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ | دلار مبادله‌ای چقدر گران شد ؟ + جدول قیمت

قیمت دلار مبادله ای، امروز به ۴۳،۱۳۱ (چهل و سه هزار و یکصد و سی و یک) تومان رسید که نسبت به روز قبل، افزایش ۰.۰۸ درصدی داشته است.
قیمت دلار و ارز در بازار امروز ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ | دلار مبادله‌ای چقدر گران شد ؟ + جدول قیمت
کد خبر : ۵۹۷۷۰

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله‌ای
قیمت (تومان)    مقدار تغییر    درصد تغییر    تاریخ
۴۳،۱۳۱،    ۳۶،    ۰.۰۸،    ۱۱:۲۹،
۴۳،۰۹۵،    ۰،    ۰    روز قبل
۴۳،۰۹۵،    ۶۵،    ۰.۱۵،    ۳ روز پیش
 

آخرین نرخ یورو مبادله‌ای
یورو مبادله ای، امروز به ۴۷،۱۸۶ (چهل و هفت هزار و یکصد و هشتاد و شش) تومان رسید که نسبت به روز قبل، افزایش ۰.۰۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو مبادله‌ای
قیمت (تومان)    مقدار تغییر    درصد تغییر    تاریخ
۴۷،۱۸۶،    ۴۰،    ۰.۰۸،    ۱۱:۲۹،
۴۷،۱۴۶،    ۱۲۰،    ۰.۲۵    روز قبل
۴۷،۰۲۶،    ۲۸۹،    ۰.۶۱،    ۳ روز پیش
 

آخرین نرخ پوند
پوند امروز با کاهش ۰.۱۶ درصدی، از ۷۶،۹۷۰ (هفتاد و شش هزار و نهصد و هفتاد) تومان به ۷۶،۸۵۰ (هفتاد و شش هزار و هشتصد و پنجاه) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان)    مقدار تغییر    درصد تغییر    تاریخ
۷۶،۸۵۰    -۱۲۰    -۰.۱۶،    ۱۱:۲۹،
۷۶،۹۷۰،    ۳۸۰،    ۰.۴۹    روز قبل
۷۶،۵۹۰    -۳۱۶.۰۰    -۰.۴۲،    ۳ روز پیش
 

آخرین نرخ درهم امارات مبادله‌ای
درهم امارات مبادله ای، امروز به ۱۱،۷۴۴ (یازده هزار و هفتصد و چهل و چهار) تومان رسید که نسبت به روز قبل، افزایش ۰.۰۸ درصدی داشته است.

قیمت لیر ترکیه امروز
لیر ترکیه امروز با کاهش ۱.۰۶ درصدی، از ۱،۸۹۵ (یک هزار و هشتصد و نود و پنج) تومان به ۱،۸۷۵ (یک هزار و هشتصد و هفتاد و پنج) تومان رسید.

آخرین نرخ دلار کانادا
همچنین دلار کانادا با کاهش ۲.۸۴ درصدی نسبت به روز قبل، ۴۴،۱۵۰ (چهل و چهار هزار و یکصد و پنجاه) تومان معامله شد.

قیمت دلار استرالیا امروز
دلار استرالیا، امروز به ۳۹،۷۰۰ (سی و نه هزار و هفتصد) تومان رسید که نسبت به روز قبل، کاهش ۱ درصدی داشته است.

آخرین نرخ دینار عراق
همچنین دینار عراق با کاهش ۲.۲۲ درصدی نسبت به روز قبل، ۴۵ (چهل و پنج) تومان معامله شد.

مجله زندگی
ارسال نظر