قیمت طلا و سکه در بازار امروز ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ | قیمت‌ها کاهش یافت + جدول قیمت

قیمت طلا کاهش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۳،۰۸۲،۸۰۰ (سه میلیون و هشتاد و دو هزار و هشتصد) تومان رسید.
قیمت طلا و سکه در بازار امروز ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ | قیمت‌ها کاهش یافت + جدول قیمت
کد خبر : ۵۹۸۷۹

هر اونس طلا، امروز به ۲،۱۸۰ (دو هزار و یکصد و هشتاد) دلار رسید که نسبت به روز قبل، افزایش ۰.۰۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار)    مقدار تغییر    درصد تغییر    تاریخ
۲،۱۸۰،    ۱،    ۰.۰۴،    ۰۸:۰۳،
۲،۱۷۹،    ۰،    ۰    روز قبل
۲،۱۷۹،    ۲۲،    ۱،    ۲ روز پیش
 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز
قیمت طلا کاهش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۳،۰۸۲،۸۰۰ (سه میلیون و هشتاد و دو هزار و هشتصد) تومان رسید که نسبت به روز قبل، کاهش ۰.۶۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان)    مقدار تغییر    درصد تغییر    تاریخ
۳،۰۸۲،۸۰۰    -۱۸،۷۰۰    -۰.۶۱،    ۱۰:۰۶،
۳،۱۰۱،۵۰۰    -۶۱،۲۰۰    -۱.۹۸    روز قبل
۳،۱۶۲،۷۰۰،    ۰،    ۰،    ۲ روز پیش
 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز
همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۶۱ درصدی نسبت به روز قبل، ۱۳،۳۵۴،۰۰۰ (سیزده میلیون و سیصد و پنجاه و چهار هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه امامی
قیمت سکه امامی به ۳۶،۱۰۰،۰۰۰ (سی و شش میلیون و یکصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل، کاهش ۰.۹۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان)    مقدار تغییر    درصد تغییر    تاریخ
۳۶،۱۰۰،۰۰۰    -۳۵۰،۰۰۰    -۰.۹۷،    ۱۰:۰۶،
۳۶،۴۵۰،۰۰۰    -۷۵۰،۰۰۰    -۲.۰۶    روز قبل
۳۷،۲۰۰،۰۰۰،    ۱۰۰،۰۰۰،    ۰.۲۶،    ۲ روز پیش
 

آخرین نرخ نیم سکه
نیم سکه، امروز به ۲۰،۵۰۰،۰۰۰ (بیست میلیون و پانصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان)    مقدار تغییر    درصد تغییر    تاریخ
۲۰،۵۰۰،۰۰۰،    ۰،    ۰،    ۱۰:۰۶،
۲۰،۵۰۰،۰۰۰    -۴۰۰،۰۰۰    -۱.۹۶    روز قبل
۲۰،۹۰۰،۰۰۰،    ۱۰۰،۰۰۰،    ۰.۴۷،    ۲ روز پیش
 

قیمت ربع سکه امروز
همچنین ربع سکه با کاهش ۱.۱۳ درصدی نسبت به روز قبل، ۱۳،۲۰۰،۰۰۰ (سیزده میلیون و دویست هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی
هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۶،۵۰۰،۰۰۰ (شش میلیون و پانصد هزار) تومان قیمت خورد.

مجله زندگی
ارسال نظر