مراقب پیامک‌های آلوده باشید

مهم‌ترین تکنیک مجرمان، پیامک‌های جعلی با بهانه‌های مختلف تحت عنوان‌های سود سهام عدالت، ثبت‌نام رایانه، دریافت اینترنت رایگان دولت یا دریافت سود مشارکت در طرح‌های مختلف است و درواقع، مجرمان از قبل زیرساختی را آماده می‌کنند و پیامکی را با عنوان‌های فوق برای مردم ارسال می‌کنند.
مراقب پیامک‌های آلوده باشید
کد خبر : ۶۰۱۳۴

لینک‌های ارسال‌شده برای کاربران حاوی بدافزار و ویروس است و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات گوشی تلفن همراه کاربران ایجاد می‌کند یا کاربران را به سمت صفحات فیشینگ و خالی کردن حساب بانکی آنان هدایت می‌کند، اما به‌صورت کلی پیامک‌های جعلی دو مشخصه مهم از جمله سرشماره معمولی و وجود لینک در پیام را دارند.

منبع :
ایسنا
مجله زندگی
ارسال نظر