فال قهوه امروز یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۲

از زمان قدیم فال قهوه را در زمره آینده نگری می‌دانستند. فال قهوه از پر طرفدارترین فال‌ها در دوران‌های مختلف بوده است و این اشتیاق با گسترش روزانه مصرف قهوه در جهان روز به روز در حال بیشتر شدن است.
فال قهوه امروز یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۲
کد خبر : ۶۰۴۶۹

همیشه انسان در تلاش بودند تا بتوانند آینده را ببینند و خبر از آن داشته باشند. فال قهوه نمودی از دیدن آینده است.

از زمان قدیم فال قهوه را در زمره آینده نگری می‌دانستند. فال قهوه از پر طرفدارترین فال‌ها در دوران‌های مختلف بوده است و این اشتیاق با گسترش روزانه مصرف قهوه در جهان روز به روز در حال بیشتر شدن است.

برای دانستن فال قهوه امروز همراه باشید تا در جریان احولات امروز قرار بگیرید.


در فال قهوه شما دیده شد:


ابر: خداوند به شما علم و حکمت عطا می‌فرماید و مردم از علمتان بهره‌مند خواهند شد – ممکن است مشکلاتی در کارتان پیش بیاید

ترازو: نشانه عدل و انصاف است – از عدل و درستی حکم میکند – رفتن به دادگاه و حل مسئله‌ای از راه عادلانه

گل: شادی بزرگ – دوستی واقعی – جوان حساس و خجالتی – خوشحالی بزرگ – دوستان شفیق – دختر یا پسر مطلوب


تخم مرغ شکسته: یاس و نا امیدی موقت – از بین رفتن بخت و اقبال


اژد‌ها: با بزرگان و صاحب منصبان و یا با افراد صاحب جاه و مقام ارتباط حاصل میکنید – دشمنی – خشم – کینه قدیمی – احتیاط – هشدار

صندلی: محبت و دلگرمی – از طرف دوستان به شما محبت میشود و هدیه گرانبهایی دریافت خواهید کرد – بهتر شدن کار‌ها از هر نظر – ارتقا در کار – ریاست

سکه: رهائی از فقر و بدبختی – نجات پیدا کردن از قرض و بدهی – خوش شانسی

 

فال قهوه ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ برای متولدین اردیبهشت


در فال قهوه شما دیده شد:

آتش: از تصمیم گیری عجولانه بپرهیزید، مرور زمان به نفع شما خواهد بود.

جارو: خادم و خدمتکار – مرتفع شدن غم و اندوه – به انتها رسیدن مشقت‌ها – پشت سر گذاشتن بدی‌ها

دست در دست بودن یک زن و مرد: ازدواج – مشارکت

آب: سرچشمه روشنی و آبادانی است و گشایش و توانائی در مشکلات.

فندق: بدست آوردن ثروت و مال از فرد بخیل.

دست‌های دراز: حماقت – اشتباه – بی اعتقادی

قفل: موانع – سد – برای رسیدن به مقصود، با سعی و کوشش باید از آن‌ها بگذرید – گرفتاری

 

فال قهوه ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ برای متولدین خرداد

در فال قهوه شما دیده شد:

تخم مرغ: در مدت زمان کوتاه صاحب مال و ثروت زیادی خواهید شد – موفقیت و خوشحالی.

هدهد: خیر – خوشی و رفاه – بزرگی و مقام – پیروزی

مورچه: نشانگر داشتن پشتکار و دوراندیشی – با حوصله به کارتان ادامه بدهید موفق میشوید – باغیرت بودن – دریافت مزد زحمات

پروانه: بیش از حد در خیال و اندیشه بر سر می‌برید که این باعث ضعف شما خواهد شد – ماجرای عشقی معصوم – شادی‌های روزانه – بلند پروازی – حساس و ظریف بودن – مهربانی – بوالهوسی

لوبیا: صاحب فرزندان زیادی میشوید و هرکدام به عزت و شهرت میرسند.


کوزه: به وصال رسیدن – همبستر شدن – نزدیکی.

آهو: همسر با وفا – در سنت عبری و عربی سمبل بی گناهی – زیبایی و کمروئی – در طالع خود همسری باوفا و محبوب دارید که همیشه نگران شماست.

 

فال قهوه ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ برای متولدین تیر

در فال قهوه شما دیده شد:

گلابی: نجات پیدا کردن از مشکلات مالی – بفکر اندوخته باشید، سهل انگار نباشید.

آهو: همسر با وفا – در سنت عبری و عربی سمبل بی گناهی – زیبایی و کمروئی – در طالع خود همسری باوفا و محبوب دارید که همیشه نگران شماست.

سد: موانع و دفاع در برابر هیجانات و مشکلات به وجود آمده

خط کج: دوستی‌های ساختگی و ظاهری – دو رویی – فریب

حصار: در بند قرار گرفتن – جای امن – چند صباحی احتیاط کنید.

جارو: خادم و خدمتکار – مرتفع شدن غم و اندوه – به انتها رسیدن مشقت‌ها – پشت سر گذاشتن بدی‌ها

نعل: نشانگر محاصره دوستان به ظاهر دوست می‌باشد، راه نجات برایتان باز است – گاهی به معنی سفر است

 

فال قهوه ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ برای متولدین مرداد

در فال قهوه شما دیده شد:

قو: سمبل وقار، دوستی، ایمان، – به یک زندگی آرام و بی دغدغه رسیدن – ازدواج با عشق – متانت در رفتار


عینک: افراد عاقل و روشن – روشن بینی و قضاوت صحیح و درست.

مار: سمبل دشمنی است – دشمنی زیرک است که از پشت به انسان حمله می‌کند – امانت – افترا – خدعه – حسادت – ریای زن یا مرد

بادام: رزق و روزی و نعمت است که با دردسر و دعوا بدست می‌آید – طالع خوش

فنجان: در اثر کار و کوشش، نتیجه مطلوب بدست آوردن – هدیه و پاداش گرفتن.

پروانه: بیش از حد در خیال و اندیشه بر سر می‌برید که این باعث ضعف شما خواهد شد – ماجرای عشقی معصوم – شادی‌های روزانه – بلند پروازی – حساس و ظریف بودن – مهربانی – بوالهوسی

آفتاب: سمبل دانش، هوشیاری و دلالت بر کامل بودن عقل و هوش میباشد.

 

فال قهوه ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ برای متولدین شهریور

در فال قهوه شما دیده شد:

قوری: خادم و خدمتگذار – برای رفع مشکلات و زحمات احتیاج مبرمی به خدمتکار دارید – حادثه‌ای شگفت آور – زندگی خانوادگی خوشحال و خوشبخت

گلابی: نجات پیدا کردن از مشکلات مالی – بفکر اندوخته باشید، سهل انگار نباشید.

چرخ: چرخ به هر شکل و صورتی نشانگر اصل اساسی حیات یعنی تحرک است، مطیع سرنوشت باشید.

کلید: حل مشکلات – پیروزی بر دشمن قوی و نیرومند – موفقیت همه جانبه- گشایش بخت – راه حلی برای مشکلات

کتاب: گشایش در کار‌ها – دوست صمیمی و وفادار و دانشمند هرگز اورا ترک نکنید. – تحصیل – تفکر


گربه: نیرنگ و فریب از سوی دوستان – برای شما دوستان خوبی نمیباشند – ریاکار و خائن – طنازی – ظرافت در رفتار – جستن با دقت، یک شخص دمدمی مزاج

شاخ: موفقیت مالی – دست پیدا کردن به مال و نعمت فراوان

 

فال قهوه ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ برای متولدین مهر

در فال قهوه شما دیده شد:

عقرب: جدائی – هرج و مرج – حسادت – رنج و زحمت و تحمل خسارت.

پنجره باز: یک گرفتاری، اما با عاقبت خوش

نعل: نشانگر محاصره دوستان به ظاهر دوست می‌باشد، راه نجات برایتان باز است – گاهی به معنی سفر است

خورشید: روشنی عقل و هوش و دانش است – به استعداد فوق العاده‌ای میرسید – برکتی بزرگ – حمایت والدین

گوسفند: زندگی آرام و بی دغدغه – خوشبختی به شمار می‌آید و ناراحتی‌ها برطرف می‌شود – به معنای نذر است.

اسب سوار: فرد تازه‌ای در زندگی – خبر خوش – نامزدی – برطرف شدن دلتنگی و آرزو‌ها – مهمان – دوستی

مورچه: نشانگر داشتن پشتکار و دوراندیشی – با حوصله به کارتان ادامه بدهید موفق میشوید – باغیرت بودن – دریافت مزد زحمات

 

فال قهوه ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ برای متولدین آبان

در فال قهوه شما دیده شد:


پر: تن پروری – زندگی در ناز و نعمت شما را تن پرور بار آورده است.

عقرب: جدائی – هرج و مرج – حسادت – رنج و زحمت و تحمل خسارت.

چکش: موفقیت در مشکلات – در مشکلات زندگی پیروز و موفق می‌شوید نگران نباشید.

پنجه: خطر در کمین است، با دشمنان مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید

لب: نشانگر قرابت و خویشی است – از زخم زبان‌ها نهراسید – احترام و عزت پیدا میکنید.

سر انسان با دو دست دراز: جسارت – باهوشی – دارای مقام ارجمند

بشکه: دعوت به مهمانی و جشن و سرور – شب نشینی با شکوه – عروسی

 

فال قهوه ۲۷ اسفند۱۴۰۲ برای متولدین آذر

در فال قهوه شما دیده شد:

لوبیا: صاحب فرزندان زیادی میشوید و هرکدام به عزت و شهرت میرسند.

خط مشخص و واضح: موفقیت آمیز بودن موضوع و پروژه

حلقه شکسته: ناامیدی، شکست خوردن یا بهم خوردن نامزدی یا خواستگاری.

ماهی: موفقیت و شانس – گاهی خوشحالی کوتاه مدت – پول – سعادت

قفل: موانع – سد – برای رسیدن به مقصود، با سعی و کوشش باید از آن‌ها بگذرید – گرفتاری

دست: دوستی و مهربانی، آن را با مهربانی بپذیرید – توانمندی در عمل – قدرت


بالن: توطئه از جانب افرادی – عشق نامناسب

 

فال قهوه ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ برای متولدین دی

در فال قهوه شما دیده شد:

V (انگلیسی): پیروزی و موفقیت

ساعت: نشان قلب است، معنای احساسات و عواطف انسانی را میدهد.

حصار: در بند قرار گرفتن – جای امن – چند صباحی احتیاط کنید.

ریسمان: عمر طولانی – سفر طولانی رفتن و نعمت فراوان بدست آوردن.

شلوار: آبرو و حیثیت – سعی کنید خود را حفظ کنید در غیر این صورت مشکلات شما دوچندان می‌شود.

کشتی: بدست آوردن ثروت مشروع – ارث – مسافرت دریا و سفری خوش – خبری خوب – سفری طولانی

چشم: بینائی – چشمانی هستند که از اطراف مواظب اعمال و رفتار شما می‌باشند – حسادت و چشم خوردن

 

فال قهوه ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ برای متولدین بهمن

در فال قهوه شما دیده شد:

حلقه: خواستگاری – ازدواج – خوشبخت شدن در دوران زندگی و زناشوئی – انجام یک معامله – خواستگاری و نامزدی

خرگوش: زود رنج – در برابر حادثه سریع خود را میبازید – درواقع شانس خوبی است برای رسیدن به اهداف.

قلب: روابط عاطفی


مرغ: به مال و ثروتی دست پیدا میکند، ولی مواظب باشید بیهوده آنرا از دست ندهید.

حلقه شکسته: ناامیدی، شکست خوردن یا بهم خوردن نامزدی یا خواستگاری.

خط مستقیم بلند: زندگی طولانی گاهی با برخی مشکلات – مسافرت‌های سودمند

بسته: رهائی از گرفتاری – نگرانی به مرور زمان بر طرف خواهد شد.

 

فال قهوه ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ برای متولدین اسفند

در فال قهوه شما دیده شد:

صخره: خیر و روزی – مسئله بزرگ قابل حل

حب: شفا – بهبودی – بزودی از بیماری و مسمومیت شفا پیدا خواهید کرد – برطرف شدن مشکل

خنجر: گرفتاری – کسالت – از دوستان ناباب بپرهیزید.

زن: رسیدن به کسی که دلتنگ او هستید – شادی

زنگوله: بگو مگو – دعوا و مرافعه – بگو مگو با اقوام و خویشان، صبور باشید.

ابرو: نیت پاک، آراستگی و دینداری در شما به حد کمال میباشد.

مورچه: نشانگر داشتن پشتکار و دوراندیشی – با حوصله به کارتان ادامه بدهید موفق میشوید – باغیرت بودن – دریافت مزد زحمات

مجله زندگی
ارسال نظر