کارت سوخت هم اجاره‌ای شد | هر کارت تقریبا ۵ میلیون تومان + عکس

خبری از سهمیه بنزین نوروزی نیست و همین باعث ایجاد بازار سیاه اجاره کارت سوخت شده است.
کارت سوخت هم اجاره‌ای شد | هر کارت تقریبا ۵ میلیون تومان + عکس
کد خبر : ۶۰۵۱۰

آنطور که اعلام شد خبری از سهمیه بنزین نوروزی نیست و همین باعث ایجاد بازار سیاه اجاره کارت سوخت شده است.

نیاز است که نظارت بیشتری در این زمینه صورت گیرد و یا سهمیه بنزین نوروزی اختصاص داده شود تا کمتر شاهد چنین مواردی باشیم.

 

 

کارت سوخت هم اجاره‌ای شد | هر کارت تقریبا ۵ میلیون تومان + عکس

مجله زندگی
ارسال نظر